Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Видин, 08.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 262 от 08.07.2021 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на списък с 134  упълномощени представители на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021г. Заявлението е подписано от Тодор Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за публикуване като упълномощени представители на кандидатската листа.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че 130 от предложените лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс. По отношение на Венка Велкова Недкова, Елка Исаева Иванова, Гошо Кънчов Цоков и Пламен Минков Николов, се установи, че същите са регистрирани като застъпници на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. Съгласно чл. 3, ал. 3 от ИК едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор, поради което същият не може да бъде публикуван, като представител. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да публикува списък със 130 упълномощени представители на кандидатската листа на партия „„ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, които отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

 

 

 1. ПУБЛИКУВА списък със 130 упълномощени представители на кандидатската листа на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

   

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Вилияна Цецкова Илиева

№ 112  – 21/01.07.2021 г.

2

Габриела Стефанова Петрова

№ 112  – 22/01.07.2021 г.

3

Василка Славова Нашкова

№ 112  – 23/ 01.07.2021 г.

4

Веселка Начева Петкова

№ 112  – 24/ 01.07.2021 г.

5

Георги Емилов Страхилов

№ 112  – 25/ 01.07.2021 г.

6

Александър Маринов Севастакиев

№ 112  – 26/ 01.07.2021 г.

7

Сашка Василева Иванова

№ 112  – 27/ 01.07.2021 г.

8

Борислав Евстатиев Траянов

№ 112  – 28/ 01.07.2021 г.

9

Ваньо Боянов Тодоров

№ 112  – 29/ 01.07.2021 г.

10

Василка Александрова Митрофанова

№ 112  – 30/ 01.07.2021 г.

11

Миглена Валериева Савина

№ 112  – 31/ 01.07.2021 г.

12

Цветанка Милчова Георгиева

№ 112  – 32/ 01.07.2021 г.

13

Валери Митков Сандов

№ 112  – 33/ 01.07.2021 г.

14

Георги Ценов Филиповски

№ 112  – 34/ 01.07.2021 г.

15

Ангел Иванов Павлов

№ 112  – 35/ 01.07.2021 г.

16

Младен Венциславов Първанов

№ 112  – 36/ 01.07.2021 г.

17

Милчо Георгиев Йокин

№ 112  – 37/ 01.07.2021 г.

18

Генади Лозанов Василев

№ 112  – 38/ 01.07.2021 г.

19

Георги Борисов Матеев

№ 112  – 39/ 01.07.2021 г.

20

Венка Тодорова Матеева

№ 112  – 40/ 01.07.2021 г.

21

Йорданка Иванова Петрова

№ 112  – 41/ 01.07.2021 г.

22

Миглена Красимирова Живкова

№ 112  – 42/ 01.07.2021 г.

23

Недка Илиева Василева

№ 112  – 43/ 01.07.2021 г.

24

Живко Димитров Тодоров

№ 112  – 44/ 01.07.2021 г.

25

Цветанка Петрова Георгиева

№ 112  – 45/ 01.07.2021 г.

26

Емилия Иванова Георгиева

№ 112  – 46/ 01.07.2021 г.

27

Надежда Виткова Тодорова

№ 112  – 47/ 01.07.2021 г.

28

Пенка Митова Данчева

№ 112  – 48/ 01.07.2021 г.

29

Венелин каменов Станчов

№ 112  – 49/ 01.07.2021 г.

30

Виктор Иванов Данчов

№ 112  – 50/ 01.07.2021 г.

31

Митко Петров Игнатов

№ 112  – 51/ 01.07.2021 г.

32

Анна Гьорова Петкова

№ 112  – 52/ 01.07.2021 г.

33

Цветана Петкова Дакова

№ 112  – 53/ 01.07.2021 г.

34

Лъчезар Емилов Еленков

№ 112  – 54/ 01.07.2021 г.

35

Христина Йоцова Еленкова

№ 112  – 55/ 01.07.2021 г.

36

Илиян Рачев Асенов

№ 112  – 56/ 01.07.2021 г.

37

Пролетка Иванова Станкова

№ 112  – 57/ 01.07.2021 г.

38

Асен Василев Станков

№ 112  – 58/ 01.07.2021 г.

39

Красимир Златанов Цветанов

№ 112  – 59/ 01.07.2021 г.

40

Вероника Славчева Величкова

№ 112  – 60/ 01.07.2021 г.

41

Недко Славянков Владимиров

№ 112  – 61/ 01.07.2021 г.

42

Вени Борисов Иванов

№ 112  – 62/ 01.07.2021 г.

43

Звездан Цанков Николов

№ 112  – 63/ 01.07.2021 г.

44

Даниела Тошева Ангелова

№ 112  – 64/ 01.07.2021 г.

45

Емилиян Драгославов Василев

№ 112  – 65/ 01.07.2021 г.

46

Кирил Боянов Илиев

№ 112  – 66/ 01.07.2021 г.

47

Роза Асенова Илиева

№ 112  – 67/ 01.07.2021 г.

48

Тошка Ангелова Славчева

№ 112  – 68/ 01.07.2021 г.

49

Славчо Асенов Богданов

№ 112  – 69/ 01.07.2021 г.

50

Рангел Асенов Славчов

№ 112  – 70/ 01.07.2021 г.

51

Сашко Борисов Костов

№ 112  – 71/ 01.07.2021 г.

52

Илия Рангелов Асенов

№ 112  – 72/ 01.07.2021 г.

53

Анжела Асенова Костова

№ 112  – 73/ 01.07.2021 г.

54

Ралица Енчева Еленкова

№ 112  – 74/ 01.07.2021 г.

55

Боян Пламен Иванов

№ 112  – 75/ 01.07.2021 г.

56

Цветан Любенов Николов

№ 112  – 76/ 01.07.2021 г.

57

Красимира Иванова Димитрова

№ 112  – 77/ 01.07.2021 г.

58

Николай Стефанов Димитров

№ 112  – 78/ 01.07.2021 г.

59

Мирослав Пепиев Илиев

№ 112  – 79/ 01.07.2021 г.

60

Ива Максимова Георгиева

№ 112  – 80/ 01.07.2021 г.

61

Пепа Желязкова Николова

№ 112  – 81/ 01.07.2021 г.

62

Максим Георгиев Николов

№ 112  – 82/ 01.07.2021 г.

63

Зоя Антонова Вергилова

№ 112  – 83/ 01.07.2021 г.

64

Красимир Максимов Георгиев

№ 112  – 84/ 01.07.2021 г.

65

Красимир Георгиев Димитров

№ 112  – 85/ 01.07.2021 г.

66

Мая Климентова Димитрова

№ 112  – 86/ 01.07.2021 г.

67

Александър Митков Александров

№ 112  – 87/ 01.07.2021 г.

68

Десислава Павлова Димитрова

№ 112  – 88/ 01.07.2021 г.

69

Веселина Икова Игнатова

№ 112  – 89/ 01.07.2021 г.

70

Веселин Иванов Миков

№ 112  – 90/ 01.07.2021 г.

71

Милчо Замфиров Ташев

№ 112  – 91/ 01.07.2021 г.

72

Андрияна Робинзонова Славова

№ 112  – 95/ 01.07.2021 г.

73

Галя Пенкова Младенова

№ 112  – 96/ 01.07.2021 г.

74

Гошо Димитров Кичашки

№ 112  – 97/ 01.07.2021 г.

75

Венелин Борилов Христов

№ 112  – 98/ 01.07.2021 г.

76

Валентина Тодорова Христова

№ 112  – 99/ 01.07.2021 г.

77

Златко Красимиров Георгиев

№ 112  – 100/ 01.07.2021 г.

78

Ерина Станкова Йоницова

№ 112  – 101/ 01.07.2021 г.

79

Огнян Ангелов Томов

№ 112  – 102/ 01.07.2021 г.

80

Георги Симеонов Трифонов

№ 112  – 103/ 01.07.2021 г.

81

Мариана Георгиева Тодорова

№ 112  – 105/ 01.07.2021 г.

82

Росен Людмилов Мирчев

№ 112  – 106/ 01.07.2021 г.

83

Кирил Стоянов Каменов

№ 112  – 107/ 01.07.2021 г.

84

Ева Кирилова Мирчева

№ 112  – 108/ 01.07.2021 г.

85

Кирил Емилов Тодоров

№ 112  – 109/ 01.07.2021 г.

86

Петко Цветанов Наков

№ 112  – 110/ 01.07.2021 г.

87

Красимир Боянов Първулов

№ 112  – 111/ 01.07.2021 г.

88

Лилия Станчева Тодорова

№ 112  – 112/ 01.07.2021 г.

89

Йонка Тодорова Делина

№ 112  – 113/ 01.07.2021 г.

90

Йоанна Тошкова Тодорова

№ 112  – 114/ 01.07.2021 г.

91

Мариян Бориславов Михайлов

№ 112  – 115/ 01.07.2021 г.

92

Билян Колчев Бориславов

№ 112  – 116/ 01.07.2021 г.

93

Добрина Михайлова Ангелова

№ 112  – 117/ 01.07.2021 г.

94

Добринка Венциславова Паскалева

№ 112  – 118/ 01.07.2021 г.

95

Николай Емилов Георгиев

№ 112  – 119/ 01.07.2021 г.

96

Елка Йорданова Арсенова

№ 112  – 120/ 01.07.2021 г.

97

Стоян Трифонов Иванов

№ 112  – 121/ 01.07.2021 г.

98

Емил Николов Михайлов

№ 112  – 122/ 01.07.2021 г.

99

Цветан Иванов Младенов

№ 112  – 123/ 01.07.2021 г.

100

Веселина Кирилова Данаилова

№ 112  – 124/ 01.07.2021 г.

101

Виолета Недялкова Панайотова

№ 112  – 125/ 01.07.2021 г.

102

Илчо Михайлов Илиев

№ 112  – 126/ 01.07.2021 г.

103

Валери Стефанов Станков

№ 112  – 127/ 01.07.2021 г.

104

Борис Никифоров Велков

№ 112  – 128/ 01.07.2021 г.

105

Тихомир Илиев Йорданов

№ 112  – 129/ 01.07.2021 г.

106

Лозинка Илиева Маркова

№ 112  – 130/ 01.07.2021 г.

107

Веселка Борисова Костова

№ 112  – 131/ 01.07.2021 г.

108

Вероника Боянова Симеонова

№ 112  – 132/ 01.07.2021 г.

109

Росен Георгиев Цветков

№ 112  – 133/ 01.07.2021 г.

110

Тодорка Иванова Евстатиева

№ 112  – 134/ 01.07.2021 г.

111

Владимир Александров Василев

№ 112  – 135/ 01.07.2021 г.

112

Радко Борисов Вълчев

№ 112  – 136/ 01.07.2021 г.

113

Иван Георгиев Тошев

№ 112  – 137/ 01.07.2021 г.

114

Васко Иванов Василев

№ 112  – 138/ 01.07.2021 г.

115

Румяна Найденова Ангелова

№ 112  – 139/ 01.07.2021 г.

116

Юли Александров Цонов

№ 112  – 140/ 01.07.2021 г.

117

Сашко Борисов Иванов

№ 112  – 141/ 01.07.2021 г.

118

Сашка Валентинова Александрова

№ 112  – 142/ 01.07.2021 г.

119

Душко Асенов Костов

№ 112  – 143/ 01.07.2021 г.

120

Ангел Асенов Асенов

№ 112  – 144/ 01.07.2021 г.

121

Илиян Цветанов Роленски

№ 112  – 145/ 01.07.2021 г.

122

Илиян Мончов Илиев

№ 112  – 146/ 01.07.2021 г.

123

Радка Иванова Йонова

№ 112  – 147/ 01.07.2021 г.

124

Кадифка Ангелова Георгиева

№ 112  – 148/ 01.07.2021 г.

125

Явор Емилов Николов

№ 112  – 149/ 01.07.2021 г.

126

Силвия Виткова Илиева

№ 112  – 150/ 01.07.2021 г.

127

Цветан Ванков Лозанов

№ 112  – 151/ 01.07.2021 г.

128

Огнян Вениев Панков

№ 112  – 152/ 01.07.2021 г.

129

Сашка Младенова Георгиева

№ 112  – 153/ 01.07.2021 г.

130

Ценка Симеонова Щипкова

№ 112  – 154/ 01.07.2021 г.

 

 1. ОТКАЗВА да включи в списъка с упълномощени представители на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“:
 2. Венка Велкова Недкова
 3. Елка Исаева Иванова
 4. Гошо Кънчов Цоков
 5. Пламен Минков Николов.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 08.07.2021 в 19:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 199-НС / 14.07.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения