Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
Видин, 08.07.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК и ПСИК в община Макреш, община Брегово, община Видин, община Грамада, община Бойница и община Белоградчик.

В РИК – Видин e постъпило предложение от Любен Иванов Иванов - упълномощен представител на КП“ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“ за област Видин, с вх. № 226 от 06.07.2021 г. по описа на РИК – Видин, за промяна в състави на СИК и ПСИК в община Макреш, община Брегово, община Видин, община Грамада, община Бойница и община Белоградчик.

 

РИК – Видин разгледа постъпилите документи и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 45- НС от 15.06.2021 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Видин,

 

РЕШИ:

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050600009 – община Брегово, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Тихомир Петров Христов като член на СИК № 050600009 – с. Косово, общ. Брегово.

НАЗНАЧАВА Люсияна Цецова Емилова за член на СИК № 050600009 – с. Косово, общ. Брегово

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050600002 – община Брегово, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Владислав Николаев Василев като член на СИК № 050600002 – гр. Брегово, общ. Брегово.

НАЗНАЧАВА Петър Кирилов Мандоев за член на СИК № 050600002 – гр. Брегово, общ. Брегово.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050600003 – община Брегово, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Невелин Лалков Цветанов като член на СИК № 050600003 – гр. Брегово, общ. Брегово

НАЗНАЧАВА Цветанка Христова Нинкова за член на СИК № 050600003 – гр. Брегово, общ. Брегово

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на ПСИК № 050600013 – община Брегово, както следва:

ОСВОБОЖДАВА лицето Мирослав Митков Маринов като зам. председател на ПСИК № 050600013 – гр. Брегово, общ. Брегово

НАЗНАЧАВА Венчо Стоянов Ценко за зам. председател на ПСИК № 050600013 – гр. Брегово, общ. Брегово

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на ПСИК № 050600014 – община Брегово, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Любомир Ненов Данков като член на ПСИК № 050600014 – с. Ракитница, общ. Брегово.

НАЗНАЧАВА Петър Захариев Ванчев за член на ПСИК № 050600014 – с. Ракитница, общ. Брегово.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на ПСИК № 050600015 – община Брегово, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Георгиев Александров като член на ПСИК № 050600015 – с. Балей, общ. Брегово

НАЗНАЧАВА Милко Йорданов Гогов за член на ПСИК № 050600015 – с. Балей, общ. Брегово.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900080 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Милчо Славчев Михайлов като член на СИК № 050900080 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Мирослав Митков Маринов за член на СИК № 050900080 – гр. Видин, общ. Видин .

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900087– община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Веселка Ангелова Мареникова като член на СИК № 050900087 – с. Градец, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Цветана Янкова Пекова за член на СИК № 050900087 – с. Градец, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900032– община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Зоя Тошева Митова като председател на СИК № 050900032 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Десислава Трифонова Младенова за председател на СИК № 050900032 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900028 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Илиана Младенова Горанова като член на СИК № 050900028 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Зоя Тошева Митова за член на СИК № 050900028 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900036 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Десислава Трифонова Младенова като председател на СИК № 050900036 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Илиана Младенова Горанова за председател на СИК № 050900036 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900033 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Никола Борисов Ташев като член на СИК № 050900033 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Николинка Борисова Василева за член на СИК № 050900033 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900108 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Стоянка Костова Петрова като член на СИК № 050900108 – гр. Дунавци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Изолинка Миткова Пекова за член на СИК № 050900108 – гр. Дунавци, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900018 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Антон Антонов Еров като член на СИК № 050900018 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Милена Сашова Петрова за член на СИК № 050900018 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900073 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Димитър Костов Манчев като член на СИК № 050900073 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Ангел Емилов Ванков за член на СИК № 050900073 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900074 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Дора Тодорова Манчева като член на СИК № 050900074 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Огнян Савов Михайлов за член на СИК № 050900074 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900075 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Елена Лазарова Рускова като секретар на СИК № 050900075 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Милчо Михайлов Йосифов за секретар на СИК № 050900075 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900089 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Любомир Николов Стоянов като член на СИК № 050900089 – с. Акациево, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Мариела Маринова Стоянова за член на СИК № 050900089 – с. Акациево, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900046 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Светла Петкова Йорданова като председател на СИК № 050900046 – гр. Видин, общ. Видин

НАЗНАЧАВА Илияна Василева Стефанова за председател на СИК № 050900046 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900016 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Мариела Вескова Томова като член на СИК № 050900016 – гр. Видин, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Веселка Ангелова Мареникова, за член на СИК № 050900016 – гр. Видин, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900119 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Евгений Йорданов Димитров като секретар на СИК № 050900119 – с. Каленик , общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Десислава Славейкова Петрова за секретар на СИК № 050900119 – с. Каленик, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на ПСИК № 050900122 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Мариела Маринова Стоянова като член на ПСИК № 050900122 – с. Новоселци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Румен Рашков Димитров за член на ПСИК № 050900122 – с. Новоселци, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на ПСИК № 050900123 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Антон Любенов Еров като член на ПСИК № 050900123 – гр. Дунавци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Стефка Иванова Иванова за член на ПСИК № 050900123 – гр. Дунавци, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на ПСИК № 050900124 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Владимир Георгиев Пасков като член на ПСИК № 050900124 – гр. Дунавци, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Цецка Иванова Крумова за член на ПСИК № 050900124 – гр. Дунавци, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на ПСИК № 050900125 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Владимир Тошев Миков като член на ПСИК № 050900125 – с. Градец, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Галя Цветанова Николова за член на ПСИК № 050900125 – с. Градец, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на ПСИК № 050900126 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Данчо Петков Василев като член на ПСИК № 050900126 – с. Градец, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Антон Антонов Еров за член на ПСИК № 050900126 – с. Градец, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на ПСИК № 050900127 – община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Ивайло Георгиев Александров като зам. председател на ПСИК № 050900127 – с. Антимово, общ. Видин.

НАЗНАЧАВА Виталинка Иванова Георгиева за зам. председател на ПСИК № 050900127 – с. Антимово, общ. Видин.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051500009 – община Грамада, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Пролетка Викторова Илиева като зам. председател на СИК № 051500009 – с. Медешевци, общ. Грамада.

НАЗНАЧАВА Петка Иванова Георгиева за зам. председател на СИК № 051500009 – с. Медешевци, общ. Грамада.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052500004 – община Макреш, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Красимир Цеков Иванов като зам. председател на СИК № 052500004 – с. Цар Шишманово, общ. Макреш.

НАЗНАЧАВА Юлиян Велков Цветков за зам. председател на СИК № 052500004 – с. Цар Шишманово, общ. Макреш.

 

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 052500005 – община Макреш, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Елена Илиева Иванова като член на СИК № 052500005 – с. Подгоре, общ. Макреш.

НАЗНАЧАВА Нина Данаилова Иванова за член на СИК № 052500005 – с. Подгоре, общ. Макреш.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050300003 – община Бойница, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Пламен Триалов Младенов като председател на СИК № 050300003 – с. Шишенци и с. Градсковски колиби, общ. Бойница.

НАЗНАЧАВА Иринка Владимирова Петрова за председател на СИК № 050300003 – с. Шишенци и с. Градсковски колиби, общ. Бойница.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050300004 – община Бойница, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Иван Игнатов Богоев като член на СИК № 050300004 – с. Периловец, общ. Бойница.

НАЗНАЧАВА Станислав Евдокимов Цветанов за член на СИК № 050300004 – с. Периловец, общ. Бойница.

 

 1. ОСВОБОЖДАВА Мирослава Асенова Еличова като член на СИК № 050100001 – гр. Белоградчик, община Белоградчик.

 

 1. УКАЗВА на коалиция Демократична България-Обединение в тридневен срок от обявяване на настоящото решение да предложи на РИК - Видин друго лице за назначаване на мястото на освободения член на СИК № 050100001 – гр. Белоградчик, община Белоградчик.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 08.07.2021 в 19:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 199-НС / 14.07.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения