Архив избори:
11.07.2021

Приключило е гласуването в секция 050100008 община Белоградчик

11.07.2021

Удължаване на времето за гласуване в секция 050100008 община Белоградчик до 21:00 часа

11.07.2021

Списък на СИК за задължително преброяване на контролните разписки

50100005 5 ВИДИН 501 Белоградчик 3616 гр.Белоградчик 0 0 УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ №34, ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
50600004 5 ВИДИН 506 Брегово 6224 гр.Брегово 0 0 БИВША ПГ-КАБИНЕТ ПРАВИЛНИК
50900005 5 ВИДИН 509 Видин 10971 гр.Видин 0 0 УЛ. „ГОРАЗД“ №36, ДГ „СЛАВЕЙЧЕ“
50900012 5 ВИДИН 509 Видин 10971 гр.Видин 0 0 УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“ №17, ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
50900019 5 ВИДИН 509 Видин 10971 гр.Видин 0 0 УЛ. „ВЛАДИКИНА“ №57, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
50900026 5 ВИДИН 509 Видин 10971 гр.Видин 0 0 УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ №11, СГРАДАТА НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ „Г. С. РАКОВСКИ“
50900033 5 ВИДИН 509 Видин 10971 гр.Видин 0 0 ЖК „ВИДА“, ФИЛИАЛ „ВИДА“ НА ДГ „СИНЧЕЦ“
50900040 5 ВИДИН 509 Видин 10971 гр.Видин 0 0 УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ“ №31, ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
50900048 5 ВИДИН 509 Видин 10971 гр.Видин 0 0 УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ №25, ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“
50900055 5 ВИДИН 509 Видин 10971 гр.Видин 0 0 ЖК „КРУМ БЪЧВАРОВ“, УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ №26, ДГ „СИНЧЕЦ“
50900062 5 ВИДИН 509 Видин 10971 гр.Видин 0 0 УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №28, ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“
50900069 5 ВИДИН 509 Видин 10971 гр.Видин 0 0 КВ. „НОВ ПЪТ“, УЛ. „БАЧО КИРО“ №10, ОУ „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
50900076 5 ВИДИН 509 Видин 52283 с.Новоселци 0 0 НОВАТА СГРАДА НА КМЕТСТВОТО, УЛ. „ПЪРВА“ №43
50900092 5 ВИДИН 509 Видин 32754 с.Иново 0 0 УЧИЛИЩЕТО, УЛ. „ДИМИТРОВСКИ ЗАВЕТ“ №46
50900101 5 ВИДИН 509 Видин 41263 с.Кутово 0 0 СГРАДА НА УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, УЛ. „СЕДЕМДЕСЕТ И ОСМА“ №3
51500003 5 ВИДИН 515 Грамада 17645 гр.Грамада 0 0 УЛ. „АНГЕЛ МИШЕВ“ №1, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
52200001 5 ВИДИН 522 Кула 40525 гр.Кула 0 0 УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №32, СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
53000005 5 ВИДИН 530 Ново село 51264 с.Неговановци 0 0 УЛ. „СЕДМА“ №4, РИТУАЛНАТА ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО
11.07.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16:00 ЧАСА

Област Община   Избиратели (по списък)10.07.2021г.  
16:00 ч.
брой %
Видин Белоградчик VID01 5 354 1412 26,37
  Бойница VID03 751 359 47,80
  Брегово VID06 4 169 1916 45,96
  Видин VID09 57 632 13554 23,52
  Грамада VID15 1 428 583 40,83
  Димово VID16 4 945 1566 31,67
  Кула VID22 3 542 1148 32,41
  Макреш VID25 1 096 490 44,71
  Ново село  VID30 2 134 755 35,38
  Ружинци VID33 3 185 1196 37,55
  Чупрене VID37 1 425 462 32,42
общо за област Видин 85 661 23441,00 27,36
11.07.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 11:00 ЧАСА

Община                     Избиратели                              (по списък)10.07.2021г. Гласували - 11.07.2021г.
16:00 ч.
брой %
Белоградчик 5 354 1412 26,37
Бойница 751 359 47,80
Брегово 4 169 1916 45,96
Видин 57 632 13554 23,52
Грамада 1 428 583 40,83
Димово 4 945 1566 31,67
Кула 3 542 1148 32,41
Макреш 1 096 490 44,71
Ново село  2 134 755 35,38
Ружинци 3 185 1196 37,55
Чупрене 1 425 462 32,42
  85 661 23441,00 27,36
09.07.2021

ОБУЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ СИК ФИНАЛЕН ОТЧЕТ

Клипа можете да гледате тук:  https://youtu.be/ln7nUJL7Hc8

 

29.06.2021

Демонстрационни пробни обучения

РИК-Видин ще организира демонстрационни пробни обучения за гласуване с машина на 30.06, 01.07 и 02.07 2021г. от 09:00 до 18:00 във фоайето на Конферентния център на Областна администрация Видин.

06.07.2021

Адреси и номера на СИК за машинно гласуване

050100001 Белоградчик УЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ“ №6, СОЦИАЛНА ТРАПЕЗАРИЯ
050100002 Белоградчик УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №4, МЛАДЕЖКИ ДОМ
050100003 Белоградчик ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №1, ЧИТАЛИЩЕ
050100004 Белоградчик УЛ. „КНЯЗ БОРИС І“ №6
050100005 Белоградчик УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ №34, ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
050100006 Белоградчик БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ №6, ТЕХНИКУМ „А. С. ПОПОВ“
050100007 Белоградчик БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ №6, ТЕХНИКУМ „А. С. ПОПОВ“
050100008 Белоградчик БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ №39, ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ
050600001 Брегово СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, КЛАСНА СТАЯ 10 КЛАС
050600002 Брегово СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, К-Т ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
050600003 Брегово БИВША ПГ-КАБИНЕТ ТРАКТОРИ
050600004 Брегово БИВША ПГ-КАБИНЕТ ПРАВИЛНИК
050600005 Брегово ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА“ - МАЛКИЯТ САЛОН
050600007 Брегово КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
050900001 Видин КВ. „ЗАВОДСКО СЕЛИЩЕ“, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
050900002 Видин ЖК“ ХИМИК“, УЛ. „ГОРАЗД“ №67, ФИЛИАЛ „РАДОСТ“ НА ДГ „СЛАВЕЙЧЕ“
050900003 Видин ЖК“ ХИМИК“, УЛ. „ГОРАЗД“ №67, ФИЛИАЛ „РАДОСТ“ НА ДГ „СЛАВЕЙЧЕ“
050900004 Видин ЖК“ ХИМИК“, УЛ. „ГОРАЗД“ №67, ФИЛИАЛ „РАДОСТ“ НА ДГ „СЛАВЕЙЧЕ“
050900005 Видин УЛ. „ГОРАЗД“ №36, ДГ „СЛАВЕЙЧЕ“
050900006 Видин УЛ. „ГОРАЗД“ №23, СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
050900007 Видин УЛ. „ГОРАЗД“ №23, СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
050900008 Видин УЛ. „ГОРАЗД“ №23, СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
050900009 Видин УЛ. „ГОРАЗД“ №23, СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
050900010 Видин УЛ. „ГОРАЗД“ №23, СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
050900011 Видин УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“ №17, ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
050900012 Видин УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“ №17, ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
050900013 Видин УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“ №17, ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
050900014 Видин УЛ. „БАБА ТОНКА“ №1, ФИЛИАЛ „ЗДРАВЕЦ“ НА ДГ „РУСАЛКА“
050900015 Видин УЛ. „БАБА ТОНКА“ №1, ФИЛИАЛ „ЗДРАВЕЦ“ НА ДГ „РУСАЛКА“
050900016 Видин УЛ. „ВЛАДИКИНА“ №57, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
050900017 Видин УЛ. „ВЛАДИКИНА“ №57, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
050900018 Видин УЛ. „СВ. РОМИЛ ВИДИНСКИ“ №76, ДГ „РУСАЛКА“
050900019 Видин УЛ. „ВЛАДИКИНА“ №57, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
050900020 Видин УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“ №53, ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
050900021 Видин УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“ №53, ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
050900022 Видин УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“ №53, ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
050900023 Видин УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“ №53, ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
050900024 Видин УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ I“ №53, ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“
050900025 Видин УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ №11, СГРАДАТА НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ „Г. С. РАКОВСКИ“
050900026 Видин УЛ. „Г. С. РАКОВСКИ“ №11, СГРАДАТА НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ „Г. С. РАКОВСКИ“
050900027 Видин УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №101, ОУ „ИВАН ВАЗОВ“
050900028 Видин УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ“ №31, ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
050900029 Видин ЖК „В. ЛЕВСКИ“ (ДО БЛ. №2), ФИЛИАЛ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ НА ДГ „ЗОРНИЦА“
050900030 Видин ЖК „В. ЛЕВСКИ“ (ДО БЛ. №2), ФИЛИАЛ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ НА ДГ „ЗОРНИЦА“
050900031 Видин ЖК „В. ЛЕВСКИ“ (ДО БЛ. №2), ФИЛИАЛ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ НА ДГ „ЗОРНИЦА“
050900032 Видин ЖК „В. ЛЕВСКИ“ (ДО БЛ. №2), ФИЛИАЛ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ НА ДГ „ЗОРНИЦА“
050900033 Видин ЖК „ВИДА“, ФИЛИАЛ „ВИДА“ НА ДГ „СИНЧЕЦ“
050900034 Видин ЖК „ВИДА“, ФИЛИАЛ „ВИДА“ НА ДГ „СИНЧЕЦ“
050900035 Видин ЖК „ВИДА“, ФИЛИАЛ „ВИДА“ НА ДГ „СИНЧЕЦ“
050900036 Видин ЖК „ВИДА“, ФИЛИАЛ „ВИДА“ НА ДГ „СИНЧЕЦ“
050900037 Видин УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ“ №31, ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
050900038 Видин УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ“ №31, ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
050900039 Видин УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ“ №31, ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
050900040 Видин УЛ. „Л. КАРАВЕЛОВ“ №31, ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
050900041 Видин УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №101, ОУ „ИВАН ВАЗОВ“
050900042 Видин УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №101, ОУ „ИВАН ВАЗОВ“
050900043 Видин УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ №101, ОУ „ИВАН ВАЗОВ“
050900044 Видин УЛ. „ТЪРГОВСКА“ №6, СУ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“
050900046 Видин УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ №25, ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“
050900047 Видин УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ №25, ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“
050900048 Видин УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ №25, ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“
050900049 Видин УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ №25, ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“
050900050 Видин УЛ. „ЙЕРОМОНАХ ЛАЗАР“ №10, ФИЛИАЛ „НЕЗАБРАВКА“ НА ДГ „АРАБЕЛА“
050900051 Видин УЛ. „ЙЕРОМОНАХ ЛАЗАР“ №10, ФИЛИАЛ „НЕЗАБРАВКА“ НА ДГ „АРАБЕЛА“
050900052 Видин УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №26, СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“
050900053 Видин ЖК „КРУМ БЪЧВАРОВ“, УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ №26, ДГ „СИНЧЕЦ“
050900054 Видин ЖК „КРУМ БЪЧВАРОВ“, УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ №26, ДГ „СИНЧЕЦ“
050900055 Видин ЖК „КРУМ БЪЧВАРОВ“, УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ №26, ДГ „СИНЧЕЦ“
050900056 Видин УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №26, СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“
050900057 Видин УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №26, СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“
050900058 Видин УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №26, СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“
050900059 Видин УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №28, ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“
050900060 Видин УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №28, ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“
050900061 Видин УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №28, ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“
050900062 Видин УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №28, ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“
050900063 Видин УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, №68, ДГ „ЗОРНИЦА“
050900064 Видин УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, №68, ДГ „ЗОРНИЦА“
050900065 Видин УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №28, ГПЧЕ „ЙОРДАН РАДИЧКОВ“
050900066 Видин УЛ. „ГЛАДСТОН“ №30, ПГ ПО ТУРИЗЪМ „МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ“
050900067 Видин УЛ. „БДИН“ №66, ПТГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
050900068 Видин УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ №25, ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“
050900069 Видин КВ. „НОВ ПЪТ“, УЛ. „БАЧО КИРО“ №10, ОУ „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
050900070 Видин КВ. „НОВ ПЪТ“, УЛ. „БАЧО КИРО“ №10, ОУ „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
050900071 Видин КВ. „НОВ ПЪТ“, УЛ. „БАЧО КИРО“ №10, ОУ „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
050900072 Видин КВ. „НОВ ПЪТ“, УЛ. „БАЧО КИРО“ №10, ОУ „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
050900073 Видин КВ. „НОВ ПЪТ“, УЛ. „БАЧО КИРО“ №10, ОУ „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
050900074 Видин КВ. „НОВ ПЪТ“, УЛ. „БАЧО КИРО“ №10, ОУ „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
050900075 Видин КВ. „НОВ ПЪТ“, УЛ. „БАЧО КИРО“ №10, ОУ „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
050900076 Видин НОВАТА СГРАДА НА КМЕТСТВОТО, УЛ. „ПЪРВА“ №43
050900077 Видин УЛ. „ВЛАДИКИНА“ №57, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
050900078 Видин ЖК „КРУМ БЪЧВАРОВ“, УЛ. „РАЙКО ЖИНЗИФОВ“ №26, ДГ „СИНЧЕЦ“
050900079 Видин УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ №26, СУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“
050900080 Видин КВ. „НОВ ПЪТ“, УЛ. „БАЧО КИРО“ №10, ОУ „ЕПИСКОП СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“
050900087 Видин УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. „ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА“ №1
050900088 Видин КМЕТСТВОТО, ЗАЛАТА НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, ЕТ.1, УЛ. „ПЪРВА“ №96
050900092 Видин УЧИЛИЩЕТО, УЛ. „ДИМИТРОВСКИ ЗАВЕТ“ №46
050900093 Видин ЧИТАЛИЩЕ, УЛ. „ПЪРВА“ №4
050900094 Видин ЧИТАЛИЩЕ, УЛ. „ПЪРВА“ №4
050900095 Видин СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕТО В КИНОСАЛОНА, УЛ. „ЕДИНАДЕСЕТА“ №12
050900096 Видин ПОМЕЩЕНИЕ НА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ, УЛ. „ПЪРВА“ №1
050900099 Видин САЛОН НА КМЕТСТВОТО, УЛ. „ЧЕТВЪРТА“ №18
050900100 Видин ПОМЕЩЕНИЕ НА НАРКООП, ЕТ.1 В СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО, УЛ. „ТРЕТА“ №4
050900101 Видин СГРАДА НА УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, УЛ. „СЕДЕМДЕСЕТ И ОСМА“ №3
050900103 Видин САЛОН НА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ, УЛ. „ТРЕТА“ №27
050900106 Видин СГРАДАТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ №73
050900108 Видин СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ №121
050900109 Видин ТЪРГОВСКА СГРАДА, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ №208
050900118 Видин КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ. „ПЪРВА“ №102
051500002 Грамада ПЛ. „МИКО НИНОВ“ №7, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА
051500003 Грамада УЛ. „АНГЕЛ МИШЕВ“ №1, СУ „ХРИСТО БОТЕВ“
051600001 Димово ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
051600002 Димово ЧИТАЛИЩЕТО
051600015 Димово УЧИЛИЩЕТО
051600021 Димово СТАРО УЧИЛИЩЕ
051600022 Димово КВ. „БАБУЯ“
051600023 Димово СОУ „ХР. БОТЕВ“
052200001 Кула УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №32, СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
052200002 Кула УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №21, ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1882“
052200003 Кула УЛ. „МУСАЛА“ №18, ЦППСУОДС-БИВША ЦДГ №2
052200004 Кула УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ №30, ТУРИСТИЧЕСКИ ДОМ
052200005 Кула УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ №32, СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
052500006 Макреш ЧИТАЛИЩЕ „НАДЕЖДА“, УЛ. „ЧЕТВЪРТА“ №9
053000002 Ново село УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №2, БИВША ЗАНИМАЛНЯ НА ЦНСТД №1
053000005 Ново село УЛ. „СЕДМА“ №4, РИТУАЛНАТА ЗАЛА НА КМЕТСТВОТО
053300001 Ружинци УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ №33, СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ-1898“
053300006 Ружинци УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ №29, СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕ „ЗДРАВЕЦ-2007“
053300007 Ружинци УЛ. „Г. ДИМИТРОВ“ №117, СГРАДА НА КМЕТСТВО, ФОАЙЕ I ЕТАЖ
053300009 Ружинци УЛ. „ЖИВКО ПУЕВ“ №85, КМЕТСТВО, ПРЕД ПОЩАТА (С. БЕЛО ПОЛЕ, С. РОГЛЕЦ)

06.07.2021

Адреси на СИК и ПСИК община Видин

СИК № 050900001, населено място град Видин, кв. “Заводско селище”, Клуб на пенсионера;

СИК № 050900002, населено място град Видин, ж.к. “Химик”, ул. “Горазд” № 67, филиал „Радост” на ДГ ”Славейче”;

СИК № 050900003, населено място Град Видин, ж.к. “Химик”, ул. “Горазд” № 67, филиал „Радост” на ДГ ”Славейче”;(бивше ОДЗ № 10 „Радост”)

СИК № 050900004, населено място град Видин, ж.к. “Химик”, ул. “Горазд” № 67, филиал „Радост” на ДГ ”Славейче”;(бивше ОДЗ № 10 „Радост”)

СИК № 05090005, населено място град Видин, ул. “Горазд” № 36, ДГ „Славейче“;

СИК № 05090006, населено място град Видин, ул. “Горазд” № 23, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

СИК № 050900007, населено място град Видин, ул. “Горазд” № 23, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

СИК № 050900008, населено място град Видин, ул. “Горазд” № 23, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

СИК № 050900009, населено място град Видин, ул. “Горазд” № 23, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

СИК № 050900010, населено място град Видин, ул. “Горазд” № 23, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“;

СИК № 050900011, населено място Град Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Св. Климент Охридски“;

СИК № 050900012, населено място град Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Св. Климент Охридски“;

СИК № 050900013, населено място град Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Св. Климент Охридски“;

СИК № 050900014, населено място град Видин, ул. “Баба Тонка” № 1, филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“;

СИК № 050900015, населено място град Видин, ул. “Баба Тонка” № 1, филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“;

СИК № 050900016, населено място град Видин, ул. “Владикина” № 57, СУ „Христо Ботев“;

СИК № 050900017, населено място град Видин, ул. “Владикина” № 57, СУ „Христо Ботев“;

СИК № 050900018, населено място град Видин, ул. „Св. Ромил Видински“ № 76, ДГ ”Русалка”;

СИК № 050900019, населено място град Видин, ул. “Владикина” № 57, СУ „Христо Ботев“;

СИК № 050900020, населено място град Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 53, ОУ „Отец Паисий“;

СИК № 050900021, населено място град Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 53, ОУ „Отец Паисий“;

СИК № 050900022, населено място град Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 53, ОУ „Отец Паисий“;

СИК № 050900023, населено място град Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 53, ОУ „Отец Паисий“;

СИК № 050900024, населено място град Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 53, ОУ „Отец Паисий“;

СИК № 050900025, населено място град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ № 11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“;

СИК № 050900026 населено място град Видин, ул. „Г.С.Раковски“ № 11, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски“;

СИК № 050900027 населено място град Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 101, ОУ „Иван Вазов“;

СИК № 050900028 населено място град Видин, ул. „Л. Каравелов“ № 31, СУ „Любен Каравелов“;

СИК № 050900029 населено място град Видин, ж.к. „Васил Левски“ /до бл. № 2/ филиал „Щастливо детство“ на ДГ „3орница“;

СИК № 050900030 населено място град Видин, ж.к. „Васил Левски“ /до бл. № 2/ филиал „Щастливо детство“ на ДГ „3орница“;

СИК № 050900031 населено място град Видин, ж.к. „Васил Левски“ /до бл. № 2/ филиал „Щастливо детство“ на ДГ „3орница“;

СИК № 050900032 населено място град Видин, ж.к. „Васил Левски“ /до бл. № 2/ филиал „Щастливо детство“ на ДГ „3орница“;

СИК № 050900033 населено място град Видин, ж.к. „Вида“, филиал „Вида“ на ДГ „Синчец“;

СИК № 050900034 населено място град Видин, ж.к. „Вида“, филиал „Вида“ на ДГ „Синчец“;

СИК № 050900035 населено място град Видин, ж.к. „Вида“, филиал „Вида“ на ДГ „Синчец“;

СИК № 050900036 населено място град Видин, ж.к. „Вида“, филиал „Вида“ на ДГ „Синчец“;

СИК № 050900037 населено място град Видин, ул. „Л. Каравелов“ № 31, СУ „Любен Каравелов“;

СИК № 050900038 населено място град Видин, ул. „Л. Каравелов“ № 31, СУ „Любен Каравелов“;

СИК № 050900039 населено място град Видин, ул. „Л. Каравелов“ № 31, СУ „Любен Каравелов“;

СИК № 050900040 населено място град Видин, ул. „Л. Каравелов“ № 31, СУ „Любен Каравелов“;

СИК № 050900041 населено място град Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 101, ОУ „Иван Вазов“;

СИК № 050900042 населено място град Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 101, ОУ „Иван Вазов“;

СИК № 050900043 населено място град Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 101, ОУ „Иван Вазов“;

СИК № 050900044 населено място град Видин, ул. „Търговска“ № 6, СУ „Цар Симеон Велики“;

СИК № 050900045 населено място град Видин, ул. „Търговска“ № 6, СУ „Цар Симеон Велики“;

СИК № 050900046 населено място град Видин, ул. „Княз Борис І“ № 25, ППМГ „Екзарх Антим І“;

СИК № 050900047 населено място град Видин, ул. „Княз Борис І“ № 25, ППМГ „Екзарх Антим І“;

СИК № 050900048 населено място град Видин, ул. „Княз Борис І“ № 25, ППМГ „Екзарх Антим І“;

СИК № 050900049 населено място град Видин, ул. „Княз Борис І“ № 25, ППМГ „Екзарх Антим І“;

СИК № 050900050 населено място град Видин, ул. „Йеромонах Лазар“ № 10, филиал „Незабравка“ на ДГ „Арабела“;

СИК № 050900051 населено място Град Видин, ул. „Йеромонах Лазар“ № 10, филиал „Незабравка“ на ДГ „Арабела“;

СИК № 050900052 населено място град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 26, СУ „П.Р.Славейков“;

СИК № 050900053 населено място град Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“, ул. „Райко Жинзифов“ № 26, ДГ „Синчец“;

СИК № 050900054 населено място град Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“, ул. „Райко Жинзифов“ № 26, ДГ „Синчец“;

СИК № 050900055 населено място град Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“, ул. „Райко Жинзифов“ № 26, ДГ „Синчец“;

СИК № 050900056 населено място град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 26, СУ „П.Р.Славейков“;

СИК № 050900057 населено място град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 26, СУ „П.Р.Славейков“;

СИК № 050900058 населено място град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 26, СУ „П.Р.Славейков“;

СИК № 050900059 населено място град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 28, ГПЧЕ „Йордан Радичков“;

СИК № 050900060 населено място град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 28, ГПЧЕ „Йордан Радичков“;

СИК № 050900061 населено място град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 28, ГПЧЕ „Йордан Радичков“;

СИК № 050900062 населено място град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 28, ГПЧЕ „Йордан Радичков“;

СИК № 050900063 населено място град Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 68, ДГ „Зорница“;

СИК № 050900064 населено място град Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 68, ДГ „Зорница“;

СИК № 050900065 населено място град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 28, ГПЧЕ „Йордан Радичков“;

СИК № 050900066 населено място град Видин, ул. „Гладстон“ № 30, ПГ по туризъм „Михалаки Георгиев“;

СИК № 050900067 населено място град Видин, ул. „Бдин“ № 66, ПТГ „Васил Левски“;

СИК № 050900068 населено място град Видин, ул. „Княз Борис І“ № 25, ППМГ „Екзарх Антим І“;

СИК № 050900069 населено място град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“;

СИК № 050900070 населено място град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“;

СИК № 050900071 населено място град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“;

СИК № 050900072 населено място град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“;

СИК № 050900073 населено място град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“;

СИК № 050900074 населено място град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“;

СИК № 050900075 населено място град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“;

СИК № 050900076 населено място с. Новоселци – Новата сграда на кметството, ул. „Първа“ №43

СИК № 050900077 населено място град Видин, ул. “Владикина” № 57, СУ „Христо Ботев“;

СИК № 050900078 населено място град Видин, ж.к. „Крум Бъчваров“, ул. „Райко Жинзифов“ № 26, ДГ „Синчец“;

СИК № 050900079 населено място град Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 26, СУ „П.Р.Славейков“;

СИК № 050900080 населено място град Видин, кв. „Нов път“; ул. „Бачо Киро“ 10, ОУ „Епископ Софроний Врачански“;

СИК № 050900081 населено място с. Генерал Мариново - кметството, ул. „Първа“ №37

СИК № 050900082 населено място с. Пешаково – салона на кметството, ул. „Първа“ № 25

СИК № 050900083 населено място с. Дружба – кметството, ул. „Първа“ № 28

СИК № 050900084 населено място с. Долни Бошняк – кметството, ул. „Първа“ № 30

СИК № 050900085 населено място с. Плакудер – кметството, ул. „Първа“ № 22

СИК № 050900086 населено място с. Динковица – салон на кметството, ет.2, ул. „Първа“ № 19

СИК № 050900087 населено място с. Градец – училище “Христо Ботев”, ул. „Тридесет и първа“ № 01

СИК № 050900088 населено място с. Градец – кметството, ул. „Първа“ № 96- залата на пенсионерски клуб, ет.1

СИК № 050900089 населено място с. Акациево – салон в кметството, ул. „Първа“ №29

СИК № 050900090 населено място с. Рупци – салон в кметството, ул. “Първа“ № 030

СИК № 050900091 населено място с. Майор Узуново – бивша пивница на ПК „НАРКООП“, ул. „Първа“ № 25

СИК № 050900092 населено място с. Иново – училището, ул. „Димитровски завет“ № 46

СИК № 050900093 населено място с. Капитановци – читалище, ул. „Първа“ № 4

СИК № 050900094 населено място с. Капитановци – читалище, ул. „Първа“ № 4

СИК № 050900095 населено място с. Покрайна – сграда на читалището в киносалона, ул. „Единадесета“ № 12

СИК № 050900096 населено място с. Покрайна – сграда на читалището в киносалона, ул. „Единадесета“ № 12

СИК № 050900097 населено място с. Гомотарци – сграда на училището, ул. „Втора“ № 49

СИК № 050900098 населено място с. Гомотарци – сграда на училището, ул. „Втора“ № 49

СИК № 050900099 населено място с. Антимово – салон на кметството, ул. „Четвърта“ № 18

СИК № 050900100 населено място с. Бяла Рада – помещение на „НАРКООП, ет.1 в сградата на кметството, ул. „3“ № 4
СИК № 050900101 населено място с. Кутово – сграда на бивше училище „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Седемдесет и осма“ № 3

СИК № 050900102 населено място с. Кутово – сграда на бивше училище „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. „Седемдесет и осма“ № 3

СИК № 050900103 населено място с. Сланотрън – салон на пощенска станция, ул. „Трета“ № 27

СИК № 050900104 населено място с. Войница – кметството, ул. „Трета“ №3

СИК № 050900105 населено място с. Кошава – кметството, ет.1, ул. „Единадесета“ № 15

СИК № 050900106 населено място гр. Дунавци – сградата на ОУ „Христо Ботев“, ул. „Г.Димитров“ № 73

СИК № 050900107 населено място гр. Дунавци – салон на кметството, ул. „Г.Димитров“ №121

СИК № 050900108 населено място гр. Дунавци – сграда читалище, ул. „Г.Димитров“ №121

СИК № 050900109 населено място гр. Дунавци –търговска сграда, ул. „Г.Димитров“ №208

СИК № 050900110 населено място с. Синаговци – сграда на читалището, ул. „Първа“ № 58

СИК № 050900111 населено място с. Ивановци – салон на кметството, ет.2, ул. „Първа“ № 35

СИК № 050900112 населено място с. Жеглица – салон на читалището, , ет.1, ул. „Първа“ № 32

СИК № 050900113 населено място с. Въртоп – кметството, ет.2, ул. „Първа“ №50

СИК № 050900114 населено място с. Гайтанци – кметството, ет.1, ул. „Първа“ №26А

СИК № 050900115 населено място с. Цар Симеоново – кметството, ул. „Първа“№39А

СИК № 050900116 населено място с. Ботево – сграда на кметството, ул. „Трета“ № 1

СИК № 050900117 населено място с. Търняне – сграда на кметството, ул. „Осма“ №3

СИК № 050900118 населено място с. Буковец – Клуб на пенсионера, ул. „Първа“ № 102

СИК № 050900119 населено място с. Каленик – салон на кметството, ул. „Втора“ № 40

СИК № 050900120 населено място с. Слана бара – салон на кметството, ул. „Първа“ №9

СИК № 050900121 населено място град Видин, Община Видин, МБАЛ „Света Петка“

СИК № 050900122 населено място град Видин, Община Видин,ОУ"Иван Вазов"

СИК № 050900123 населено място, Община Видин, град Дунавци, Клуб на пенсионера

СИК № 050900124 населено място Община Видин, град Дунавци, Кметство, ул." Георги Димитров"№121,

СИК № 050900125 населено място Община Видин, село Градец, Кметство

СИК № 050900126 населено място Община Видин, село Градец, Кметство

СИК № 050900127 населено място Община Видин, село Антимово, Читалище

05.07.2021

Линкове за дистанционни обучения за работа с Машина за гласуване

 1. Линкове към обучителните он-лайн срещи в Спортна зала , ул. Пазарска № 6, за съответните дни и часове, както следва:

 

За срещата на 05.07.2021 (понеделник) в 18:00 ч.:

                       

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

 

За срещата на 06.07.2021 (вторник) в 18:00 ч.:

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

Инструкция за вход

 

05.07.2021

Съобщение

РИК-Видин ще организира демонстрационни пробни обучения за гласуване с машина на 05.07.2021- 06.07.2021г. от 12 до 17:00 часа на ул. Пазарска № 6 ( Спортна зала) , пред входа

01.07.2021

Съобщение

 РИК - Видин обявява секциите на територията на Район № 05 - Видински за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж по общини, както следва:

 1. Община Белоградчик:

-  Избирателна секция № 050100004 – гр. Белоградчик,  ул. „Княз Борис I-ви № 6, за гласуване на хора с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.

За улеснение на гражданите ще бъде предоставен автомобил, за ползването на който се заявява на тел. 0936 53017 или 0877 876363.

 1. Община Бойница:

Избирателна секция № 050300001 – с. Бойница - пенсионерски клуб, ул. “Пуйо войвода“ №28. Заявки ще се приемат на тел. 09333/ 2438 до 09.07.2021 г. от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 1. Община Брегово:

Избирателна секция № 050600001 – гр. Брегово, находяща се на първия етаж в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – класна стая 10 клас. Заявки ще се приемат в изборния ден на тел. 0878609660.

 1. Община Видин:

- Избирателна секция № 050900013 - гр. Видин, ул. ”Екзарх Йосиф I” № 17, ОУ “Св. Климент Охридски”;

- Избирателна секция № 050900015 - гр. Видин, филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“ /бивша ЦДГ № 8 “Здравец”/;

- Избирателна секция № 050900018 - гр. Видин, ДГ „Русалка /бивше ОДЗ № 16 “Русалка”/, ул. ”Свети Ромил Видински” № 76;

- Избирателна секция № 050900025 - гр. Видин, сградата на старото училище „Г. С. Раковски”, ул. “Г. С. Раковски” № 11;

- Избирателна секция № 050900048 - гр. Видин, ул. ”Княз Борис I” № 25, ППМГ „Екзарх Антим І” – помещение, разположено на партерния етаж на сградата;

- Избирателна секция № 050900057 - гр. Видин, ул. ”П. Р. Славейков” № 26, СУ “П. Р. Славейков”;

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефони: 094/609 423, 609 416, 609 457 или на адрес: гр. Видин, Община Видин, пл. „Бдинци” № 2 (до екипа за изборите), както и на е-mail: [email protected], до 09.07.2021 г. от 8.30 ч. до 17.00 часа.

 В предизборния  и изборния ден (10 и 11 юли) заявки се приемат от 7.00 ч. до 20.00 ч. на телефони: 094/609 423, 094/609 457.

При подадена заявка, общината осигурява автомобил за транспортиране на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден.

 

 1. Община Грамада:

Избирателна секция № 051600002 – гр. Грамада, намираща се в Клуба на пенсионера с адрес: гр.Грамада, пл.“Мико Нинов“ №7. Заявки ще се приемат от 05.07.2021г. до 09.07.2021 г. от 9:00 ч. до 16:00 ч на тел. 09337/ 2230 и 0882078115. На 10-ти и 11-ти юли 2021 г. на тел. 09337/ 2249 и 0885338039.

 1. Община Димово:

- Избирателна секция № 051600002 – гр. Димово, Читалище „Паисий Хилендарски“

- Избирателна секция № 051600015 – с. Гара Орешец, ОУ „Д.Благоев“

- Избирателна секция № 051600022 – с. Арчар, кв.“Бабуя“

Заявки ще се приемат на телефон 09341/2260 или на адрес: гр. Димово,  ул. “Георги Димитров“ 137, както и на е-mail:[email protected].  На 11 юли 2021г. заявки се приемат от 7:00 ч. до 19:15 ч. При подадена заявка, общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден. Предварителни заявки ще се приемат от 04 юли до 9 юли 2021г. от 8:30 до 17:00 часа на телефони 09341/2260 или 0876376615.

 1. Община Кула:

Избирателна секция № 052200001 – с адрес: гр. Кула, ул. “Възраждане“ 32, СУ “Васил Левски“ и Избирателна секция № 052200005 - с адрес: гр. Кула, ул. “Възраждане“ 32, СУ “Васил Левски“. Заявки ще се приемат на телефони 0938/32228, 32223 и 0884887719 или на адрес: гр. Кула,  ул. “Възраждане“ 38.  На 11-ти юли 2021г. заявки се приемат от 7:00 ч. до 19:00 ч. При подадена заявка, общината осигурява автомобил за транспортиране.

 1. Община Макреш:

Избирателна секция № 052500006 – с. Раковица, община Макреш. Заявки ще се приемат на телефони 094/600356, 0887771933 и 0884555995.

 1. Община Ново село:

Избирателна секция № 053000002 – с. Ново село, община Ново село, ул. „Христо Ботев“ №2. Заявки ще се приемат в изборния ден на тел. 09316/22 25 или в сградата на община Ново село.

 1. Община Ружинци:

Избирателна секция № 053300001 – с адрес: с. Ружинци, сграда на  читалище „Христо Ботев- 1898“, I eтаж, малък салон, ул. “Георги Димитров“ 33 и Избирателна секция № 053300007 - с адрес: с. Дреновец, сграда на СУ „ Никола Й.Вапцаров“ I етаж, ул. “Георги Димитров“ 130. Заявки ще се приемат на телефони 093242283 и 0887796191.  Автобус Пежо „Боксер FV350 LH“, рег.№ ВН 28-72 АК с шофьор Атанас Илиев Атанасов и автобус Пежо „Боксер FV350 LH“, рег.№ ВН 28-71 АК АА с шофьор Колчо Зарков Илиев ще обслужват  в деня на изборите, 11.07.21 г. избиратели с увреждания.

 1. Община Чупрене:

-  Избирателна секция № 053700001 – с. Чупрене, ОУ “Акад. Михаил Димитров”, ул. „Асен Балкански“ № 59;

- Избирателна секция № 053700002 – с. Чупрене, Акад. Михаил Димитров”, ул. „Асен Балкански“ № 59;

- Избирателна секция № 053700003 – с. Върбово, сграда кметство, ул. ”Първа“№71

- Избирателна секция № 053700005 – с. Протопопинци, сграда кметство, ул. ”Девета“

№ 1;

- Избирателна секция № 053700006 – с. Репляна, сграда на Читалище „Съзнание“, ул. ”Първа” № 21;

- Избирателна секция № 053700009 – с. Долни Лом, сграда бивше училище, ул. „Димитър Благоев” № 5;

- Избирателна секция № 053700010 – с. Средогрив, сграда кметство, ул. „Първа“ № 32.

Желаещите да ползват дежурния служебен автомобил /рег. № СА2625ВТ/, могат да се обадят на тел.: 09327/ 2402 от 10:00 до 16:00 часа в деня на изборите.

28.06.2021

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

На основание т. 7 изречение второ на Решение № 50-НС от 20.05.2021 г. на ЦИК и  уведомление  с писмо с изх. № НС-15-506/25.06.2021 г. на ЦИК относно прието протоколно решение от 25.06.2021 г. на ЦИК е разрешено РИК Видин да публикува образеца на бюлетината за Пети изборен район Видински в изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

16.06.2021

Съобщение

До 26.06.2021 г. избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия могат да заявявят желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес.

16.06.2021

Съобщение

РИК-Видин напомня, че до 26.06.2021 г. избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството -https://regna.grao.bg/.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
09.06.2021

Съобщение

Провеждане на жребий на реда за представяне на партиите и коалициите в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Жребият ще се проведе на 09.06.2021г. от 17 часа в Конферентния център на Областна администрация Видин.

22.05.2021

Съобщение

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в РИК - Видин е 17.00 ч. на 31.05.2021 г.  

Приемането на документи се извършва всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч.

22.05.2021

Съобщение

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в РИК - Видин е 17.00 ч. на 08.06.2021 г.

 

Приемането на документи се извършва всеки календарен ден от 9.00 до 17.00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 199-НС / 14.07.2021

  относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия – Видин

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал от Иво Георгиев Атанасов, областен координатор на ПП „Има такъв народ“ за област Видин.

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Сигнал с вх.№ 339/11.07.2021г. от Иво Георгиев Атанасов – областен координатор на партия „Има такъв народ“

всички решения