Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 34-ЕП
Видин, 10.05.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е заявление с вх. №75 от 09.05.2019г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 44 застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. и рег. № 1 от 09.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници /страница втора/. Заявлението е подписано от Тодор Стаменов Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно – 1бр., списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатите в кандидатската листа и 44 бр. декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира 44 застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи“.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение №59-ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи“  44 лица, както следва:

 

1

Илонка Бочова Томова

2

Божидар Мирославов Томов

3

Калин Крумов Тодоров

4

Владимир Росенов Марков

5

Николета Цветанова Славчева

6

Силвия Цветанова Славчева

7

Михаил Славчев Богданов

8

Димчо Йорданов Ванков

9

Асен Кирилов Шанков

10

Иван Софрониев Иванов

11

Параскева Петкова Божинова

12

Веселина Иванчова Денова

13

Галинка Димитрова Начева

14

Николай Мариянов Асенов

15

Цветан Боянов Савов

16

Бисерка Иванова Асенова

17

Снежанка Велкова Спасова

18

Сашка Ангелова Андреева

19

Снежина Иванова Янакиева-Петрова

20

Емилия Методиева Митева

21

Юлиана Венциславова Тошева

22

Пламен Митков Тошев

23

Веселин Иванов Георгиев

24

Анче Борисова Матеева

25

Галя Александрова Асенова

26

Мая Милкова Пачникова

27

Цветан Еленков Цанов

28

Асен Ванчев Велков

29

Денка Христова Калинова

30

Пиринка Иванова Маркова

31

Ася Колева Цветина

32

Весела Миткова Павлова

33

Тихомир Найденов Петров

34

Иван Спасов Георгиев

35

Десислава Славейкова Петрова

36

Цецка Венчова Митова

37

Наташа Милчова Ганцова

38

Камен Ангелов Спасов

39

Цеца Петрова Борисова-Маркова

40

Детелина Велкова Велкова

41

Ирена Каменова Ангелова

42

Ангел Каменов Ангелов

43

Видемир Цанков Виденов

44

Тодорка Йорданова Станкова

 

 

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:19 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения