Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 33-ЕП
Видин, 10.05.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е заявление с вх. №62 от 07.05.2019г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 47 застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. и рег. № 1 от 07.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници /страница втора/. Заявлението е подписано от Тодор Стаменов Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно – 1бр., списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатите в кандидатската листа и 47 бр. декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира 47 застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи“.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение №59-ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

        

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи“  47 лица, както следва:

 

 1. Галин Петров Йончев
 2. Йосиф Маев Йосков
 3. Петя Розова Каменова
 4. Роза Борисова Каменова
 5. Перко Киров Иванов
 6. Ненко Асенов Томов
 7. Вероника Иванова Кръстова
 8. Искър Жоров Йорданов
 9. Димо Данаилов Каменов
 10. Славчо Каменов Славчев
 11. Александър Димов Димитров
 12. Иванка Николова Младенова
 13. Вера Илиева Димитрова
 14. Жинка Петрова Ванкова
 15. Олег Милчов Цоков
 16. Ангел Тимофеев Ангелов
 17. Рангел Димитров Георгиев
 18. Петър Иванов Ганков
 19. Тодорка Тодорова Ганкова
 20. Антоанета Ангелова Тимофеева
 21. Митко Драганов Стоянов
 22. Кирилка Иванова Ценова
 23. Цветелина Колева Владова
 24. Ванчо Пеков Иванов
 25. Полина Владкова Христова
 26. Веселка Димитрова Ганчева
 27. Мико Борисов Каменов
 28. Виолета Георгиева Пълова
 29. Лилянка Илиева Табакова
 30. Перка Атанасова Ванкова
 31. Иван Борисов Иванов
 32. Георги Асенов Младенов
 33. Полина Пламенова Стефанова
 34. Даниела Генчева Петкова
 35. Пенко Иванов Недялков
 36. Серафим Йорданов Белов
 37. Лена Здравкова Веселинова
 38. Ивайло Здравков Иванов
 39. Любослав Красимиров Маринов
 40. Цветанка Кирилова Младенова
 41. Галя Цецкова Ганцова
 42. Владислав Славейков Георгиев
 43. Зоя Витанова Флорова
 44. Владислав Цветанов Василев
 45. Искра Герасимова Иванова
 46. Петко Борисов Ненов
 47. Мирослав Петров Владов

 

 

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:18 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения