Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 32-ЕП
Видин, 10.05.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпило е заявление с вх. №52 от 30.04.2019г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 28 застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. и рег. № 1 от 30.04.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници. Заявлението е подписано от Тодор Стаменов Вълчев – упълномощен представител на партията. Към заявлението са приложени пълномощно – 2бр., списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатите в кандидатската листа и 28 бр. декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да регистрира 28 застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи“.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение №59-ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия - Видин 

 

Р Е Ш И:

        

РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатите в кандидатската листа на политическа партия „Движение за права и свободи“  28 лица, както следва:

 

 1. Цецка Василева Христова
 2. Цеко Минчов Йоцов
 3. Огнян Ангелов Ненчев
 4. Румен Петков Начов
 5. Нели Кирилова Младенова
 6. Александър Атанасов Гърков
 7. Миглена Миронова Николова
 8. Ася Боянчова Владкова
 9. Антон Георгиев Дамянов
 10. Райна Вълчова Василева
 11. Наташка Виткова Асенова
 12. Тодор Борисов Николов
 13. Илияна Тошкова Бегльовска-Илиева
 14. Димитър Николаев Илиев
 15. Васил Асенов Любенов
 16. Благой Стефанов Борисов
 17. Симеон Марков Панчилов
 18. Андриан Лозанов Асенов
 19. Данка Илиева Гъркова
 20. Костадинка Симеонкина Георгиева
 21. Светлинка Йорданова Игнатова
 22. Иван Марчов Гергов
 23. Милчо Костадинов Георгиев
 24. Гера Стоянова Руйкова
 25. Сашка Емилова Флорова
 26. Иван Иванов Вълчев
 27. Сашка Гергова Финова
 28. Мая Цветанова Македонска

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:17 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения