Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 31-ЕП
Видин, 10.05.2019

ОТНОСНО: Поправка на технически грешки в Решение №23-ЕП от 30.04.2019г. на РИК - Видин за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  - Видин

 

Р Е Ш И:

        

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение №23-ЕП от 30.04.2019г. като вместо „Любка Петрова Александрова“ назначена за член в СИК №051600020 да се чете „Радослав Бориславов Петров“ и вместо „Николай Георгиев Иванов“ назначен за член в СИК №051600020 да се чете „Димитър Георгиев Станев“.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:17 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения