Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 30-ЕП
Видин, 10.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 051600014 – с. Медовница, община Димово.

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Цветан Иванов Александров - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Димово, с вх. № 69 от 08.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 051600014 - с. Медовница, община Димово. Към предложението е приложено 1 брой удостоверение и 1 брой заявление за отказ.

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 51, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  - Видин

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 051600014 - с.Медовница, община Димово, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Даниела Иванова Георгиева като член на СИК № 051600014 – с.Медовница, община Димово.

НАЗНАЧАВА Цветана Тодорова Игнатова – Тошкова като член на СИК № 051600014 – с.Медовница, община Димово.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 10.05.2019 в 18:09 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения