Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 176-ЕП
Видин, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпил е списък, съгласно Приложение № 1 към решение № 95- ЕП от 08 април 2019г. на ЦИК,  с вх. № 296 от 25.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на интернет страницата на РИК на 14 упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Списъка е подписан от Димитър Чавдаров Велков – упълномощен представител на коалицията.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с  чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 95-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия - Видин 

Р Е Ш И:        

ПУБЛИКУВА списък с 14 упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

 1. Мария Емилова  Джамбазова - Тодорова

55/24.05.2019

 1. Ивайло Иванчев Тодоров

56/24.05.2019

 1. Людмил Димитров Любенов

57/24.05.2019

 1. Калоян Стефанов Иванов

58/24.05.2019

 1. Теодора Анжелова Ангелова

59/24.05.2019

 1. Величко Боянов Кирилов

60/24.05.2019

 1. Маргарита Георгиева Велкова-Захариева

61/24.05.2019

 1. Владимир Иванов Петров

62/24.05.2019

 1. Желязко Велков Кочанов

63/24.05.2019

 1. Андрей Митев Андреев

64/24.05.2019

 1. Асен Нешев Василев

65/24.05.2019

 1. Красимир Емилов Ценов

66/25.05.2019

 1. Лозка Цекова Лукова

67/25.05.2019

 1. Нивелина Вельова Николова

68/25.05.2019

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:28 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения