Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 175-ЕП
Видин, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпил е списък, съгласно Приложение № 1 към решение № 95- ЕП от 08 април 2019г. на ЦИК,  с вх. № 289 от 25.05.2019г. по описа на РИК – Видин за публикуване на интернет страницата на РИК на 48 упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Списъка е подписан от Димитър Чавдаров Велков – упълномощен представител на коалицията.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с  чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 95-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия - Видин 

Р Е Ш И:        

ПУБЛИКУВА списък с 48 упълномощени представители на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., както следва:

 

 1. Пенчо Младенов Паков

1/23.05.2019

 1. Камен Пенчев Младенов

2/23.05.2019

 1. Венцислав Томов Ванков

3/23.05.2019

 1. Цецка Иванова Крумова

4/23.05.2019

 1. Гинка Иванова Георгиева

5/23.05.2019

 1. Илонка Генадиева Ангелова

6/23.05.2019

 1. Лилия Ангелова Вельова

7/23.05.2019

 1. Иван Петров Иванов

8/23.05.2019

 1. Георги Славчев Славчев

9/23.05.2019

 1. Цветан Каменов Стефанов

10/23.05.2019

 1. Менчо Методиев Лозанов

11/23.05.2019

 1. Татяна Цветанова Николова

12/23.05.2019

 1. Калин Цветанов Мирчев

13/23.05.2019

 1. Наташа Трайкова Стефанова

14/23.05.2019

 1. Милчо Перков Милков

15/23.05.2019

 1. Данка Лазарова Младенова

16/23.05.2019

 1. Юлия Цветанова Цветкова

17/24.05.2019

 1. Иларион Славчев Камарашки

18/24.05.2019

 1. Милена Георгиева Луканова

19/24.05.2019

 1. Стефка Цекова Начова

20/24.05.2019

 1. Георги Димитров Георгиев

21/24.05.2019

 1. Виолета Тошкова Георгиева

22/24.05.2019

 1. Тошко Първанов Вълков

23/24.05.2019

 1. Нина Вълчева Вълчева

24/24.05.2019

 1. Мирослав Илиев Иванов

25/24.05.2019

 1. Малина Малинова Лозанова

26/24.05.2019

 1. Мария Томова Илиева

27/24.05.2019

 1. Альоша Генчев Иванов

28/24.05.2019

 1. Петър Буров Пацов

29/24.05.2019

 1. Петър Каменов Беков

30/24.05.2019

 1. Петър Димитров Димов

31/24.05.2019

 1. Румен Асенов Михайлов

32/24.05.2019

 1. Методи Янков Райчев

33/24.05.2019

 1. Димитър Ангелов Данчев

34/24.05.2019

 1. Методи Михайлов Кирилов

35/24.05.2019

 1. Роза Славиева Атанасова

36/24.05.2019

 1. Валентин Димитров Димитров

37/24.05.2019

 1. Роза Петкова Георгиева

39/24.05.2019

 1. Русин Петков Георгиев

40/24.05.2019

 1. Янко Перов Гарчев

41/24.05.2019

 1. Занфир Методиев Кирков

43/24.05.2019

 1. Илия Николов Михов

44/24.05.2019

 1. Цветан Сашков Горанов

45/24.05.2019

 1. Борислав Альошев Чакъров

46/24.05.2019

 1. Наташа Славчева Богданова

47/24.05.2019

 1. Марин Николов Маринов

48/24.05.2019

 1. Василка Валериева Любенова

49/24.05.2019

 1. Спас Пламенов Страхилов

50/24.05.2019

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:27 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения