Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 174-ЕП
Видин, 25.05.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 297 от 25.05.2019г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 9 застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. и рег. № 2 от 25.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници /страница втора/. Заявлението е подписано от Димитър Чавдаров Велков – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 9 бр. декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

С оглед на гореизложеното, РИК – Видин и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 59-ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия - Видин 

Р Е Ш И:

        РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ 9 лица, както следва:

 1. Надя Гошкова Петрова
 2. Валентина Миткова Атанасова
 3. Румяна Миткова Георгиева
 4. Антон Йорданов Атанасов
 5. Людмил Аспарухов Начов
 6. Алеко Борисов Рангелов
 7. Емил Георгиев Киров
 8. Илиян Атанасов Илиев
 9. Цветелина Стефанова Иванова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:26 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения