Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 173-ЕП
Видин, 25.05.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 285 от 25.05.2019г. по описа на РИК – Видин за регистрация на 3 застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. и рег. № 2 от 25.05.2019г. от входящия регистър на РИК – Видин за регистрация на застъпници /страница втора/. Заявлението е подписано от Димитър Чавдаров Велков – упълномощен представител на коалицията. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като застъпници на кандидатската листа и 3 бр. декларации.

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс. С оглед на гореизложеното, РИК – Видин и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс и Решение № 59-ЕП от 04.04.2019г. на ЦИК,  Районната избирателна комисия - Видин 

Р Е Ш И:

        РЕГИСТРИРА като застъпници на кандидатската листа на Коалиция „БСП за България“ 3 лица, както следва:

 

 1. Владимир Николаев Нинков
 2. Лили Илиева Каменова
 3. Параскева Борисова Маринова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:25 часа

Календар

Решения

 • № 194-ЕП / 27.05.2019

  относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

 • № 193-ЕП / 27.05.2019

  относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 192-ЕП / 27.05.2019

  относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения