Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 172-ЕП
Видин, 25.05.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 050900112 – с. Жеглица и СИК № 050900068 – гр. Видин, община Видин.

В РИК – Видин e постъпилo предложениe, подаденo от Захарин Захариев - упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ с вх. № 298 от 25.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № № 050900112  – с. Жеглица и СИК № 050900068  – гр. Видин, община Видин. Към предложението е приложено 1 брой удостоверение и 1 брой заявление за освобождаване.

С Решение №144-ЕП от 24.05.2019г. на РИК – Видин Румянка Маринова Цветкова е освободена като член от СИК № № 050900112  – с. Жеглица и на нейно място не е посочен член.

РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,  поради което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 51, ал. 2, т.1 и ал. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  - Видин

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № № 050900112  – с. Жеглица и СИК № 050900068  – гр. Видин, община Видин, както следва:

                                                                                                

ОСВОБОЖДАВА Грета Станиславова Ангелова като член на СИК 050900068  – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Анета Владова Атанасова - Лозанова като член на СИК 050900068  – гр. Видин, община Видин.

 

НАЗНАЧАВА Никола Цветанов Николов като член на СИК 050900112  – с. Жеглица, община Видин.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:23 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения