Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 169-ЕП
Видин, 25.05.2019

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК в община Видин

В РИК – Видин е постъпило предложение, подадено от Димитър Чавдаров Велков - упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ с вх. № 295 от 25.05.2019 г. по описа на РИК – Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 050900011 – гр. Видин, община Видин и СИК № 050900017 – гр. Видин, община Видин.

            Към предложенията са приложени 2 броя удостоверения и 2 броя молби за освобождаване.

            РИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 25-ЕП от 08.05.2019 г. на РИК - Видин,  поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5, във връзка с чл. 51, ал. 2, т.1 и ал. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  - Видин

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900011 – гр. Видин, община Видин и СИК № 050900017 – гр. Видин, община Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Райна Стефанова Таскова като председател на СИК № 050900011 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Румяна Перова Цанкова като председател на СИК № 050900011 – гр. Видин, община Видин.

ОСВОБОЖДАВА  Ангел Ласков Стоилов като председател на СИК № 050900017 – гр. Видин, община Видин.

НАЗНАЧАВА Асен Ванков Стоянов като председател на СИК № 050900017 – гр. Видин, община Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:18 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения