Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 167-ЕП
Видин, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпил е списък, съгласно Приложение № 1 към решение № 95- ЕП от 08 април 2019 г. на ЦИК,  с вх. № 294 от 25.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на интернет страницата на РИК на 3 упълномощени представители на ПП ГЕРБ  в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Списъкът е подписан от Християн Ненчов Христов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа.

 

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с  чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия – Видин, 

 

 

Р Е Ш И:        

 

ПУБЛИКУВА списък с 3 упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

Три имена

№ и дата на пълномощно

1.

Пламен Венелинов Москин

137/23.05.2019

2.

Радослав Атанасов Великов

138/23.05.2019

3.

Евгений Юриевич Колбин

139/23.05.2019

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:16 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения