Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 166-ЕП
Видин, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на кандидатска листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ " за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

Постъпил е списък, съгласно Приложение № 2 към решение № 95- ЕП от 08 април 2019г. на ЦИК,  с вх. №  287  от 25.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на интернет страницата на РИК на   12 броя упълномощени представители на кандидатската листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ " за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г. Списъка е подписан от 

Лъчезар Асенов Кръстев – упълномощен представител на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ " за област Видин.  Към него са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената, ЕГН и номер на пълномощно  на лицата, заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс.          С оглед на гореизложеното, РИК – Видин следва да публикува списък с                                   12 броя представители на кандидатска листа  ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124 - 126 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия - Видин  

Р Е Ш И:

        ПУБЛИКУВА списък с  12 броя  упълномощени представители на кандидатската листа на ПП „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ", както следва:

ПРЕСТАВИТЕЛ НА  В ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ /ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ/

№ и дата на пълномощно

1

Ивайло Ангелов Конов

1/ 24.05.2019 г.

2

Тодор Кирилов Цеков

2/ 24.05.2019 г.

3

Боян Виденов Боянов

3/ 24.05.2019 г.

4

Венислава Тодорова Цекова

4/ 22.05.2019 г.

5

Валентин Димчов Ванков

5/ 22.05.2019 г.

6

Йошка Ивова Славчева

6/ 22.05.2019 г.

7

Павел Лъчезаров Кръстев

7/ 22.05.2019 г.

8

Лападанка Йонова Маринова

8/ 22.05.2019 г.

9

Галя Перкова Кръстева

9/ 22.05.2019 г.

10

Перко Велков Николов

10/ 22.05.2019 г.

11

Валентин Атанасов Тотомиров

11/ 22.05.2019 г.

12

Венцислав Калчев Ангелов

12/ 22.05.2019 г.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:15 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения