Районна избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 164-ЕП
Видин, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпил е списък, съгласно Приложение № 1 към решение № 95- ЕП от 08 април 2019 г. на ЦИК,  с вх. № 283 от 24.05.2019 г. по описа на РИК – Видин за публикуване на интернет страницата на РИК на 20 упълномощени представители на ПП ГЕРБ  в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Списъкът е подписан от Венелин Епославов Йорданов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ. Към заявлението са приложени пълномощно, списък, съдържащ имената и ЕГН на лицата, заявени за регистрация като упълномощени представители на кандидатската листа.

 

След извършена проверка РИК – Видин установи, че лицата от предложения списък отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с  чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборния кодекс и Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК, Районната избирателна комисия – Видин, 

Р Е Ш И:        

 

ПУБЛИКУВА списък с 20 упълномощени представители на ПП ГЕРБ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., както следва:

 

Три имена

№ и дата на пълномощно

1.

Йорданка Живкова Младенова

1/24.05.2019 г.

2.

Кристофър Георгиев Борисов

2/24.05.2019 г.

3.

Анета Асенова Лозанова

3/24.05.2019 г.

4.

Валери Витанов Лозанов

4/24.05.2019 г.

5.

Румяна Борисова Димитрова

5/24.05.2019 г.

6.

Марияна Стефанова Терзийска

6/24.05.2019 г.

7.

Иванка Митова Марчина

7/24.05.2019 г.

8.

Ивайло Валентинов Цанов

8/24.05.2019 г.

9.

Янкол Александров Янколов

9/24.05.2019 г.

10.

Антон Любенов Ангелов

10/24.05.2019 г.

11.

Валери Николов Панайотов

11/24.05.2019 г.

12.

Лидка Живова Добриновска

12/24.05.2019 г.

13.

Петър Станков Петров

13/24.05.2019 г.

14.

Тота Бойчева Иванова

14/24.05.2019 г.

15.

Теменужка Георгиева Цекина

15/24.05.2019 г.

16.

Димитър Ангелов Станиславов

16/24.05.2019 г.

17.

Милчо Младенов Иванов

17/24.05.2019 г.

18.

Стефка Иванова Ангелова

18/24.05.2019 г.

19.

Ванко Милков Цекин

19/24.05.2019 г.

20.

Нина Димитрова Ангелова

20/24.05.2019 г.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Емил Александров Емилов

Секретар: Ирена Иларионова Дочева

* Публикувано на 25.05.2019 в 21:10 часа

Календар

Решения

  • № 194-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приемно време на Районна избирателна комисия Видин за периода от 29 май 2019 г. до 9 юни 2019 г.

  • № 193-ЕП / 27.05.2019

    относно: Определяне на членове на РИК - Видин за предаване на ТЗ на ГД ГРАО при МРРБ на избирателните списъци, декларации и удостоверения към тях, списъци на заличени лица и списъците за допълнително вписване на придружители от проведените избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 192-ЕП / 27.05.2019

    относно: Повторно преброяване на гласове, получени в избирателни секции - СИК № 050900027, СИК № 050900016, СИК № 050900007, СИК № 050900044, СИК № 050900025, СИК № 050900094, СИК № 050900076, СИК № 050900075, СИК № 050900007, СИК № 052200003.

всички решения